Fiskeklubben Rokkerne
Sæsonen 2011

Vi træder nu ind i Rokkernes 15. sæson som klub, og det med større opbakning end nogensinde.
I 2011 havde vi et gennemsnitligt deltagerantal på turene på hele 7,66 mand, hvilket er en markant forbedring i forhold til den tidligere rekord på 6,16 fra 2010!
Opbakningen var altså rigtig god, men desværre stor de fiskemæssige kvaliteter ikke mål med ambitionerne. For første gang i historien blev der ikke fanget en eneste ny klubrekord.....

Generalforsamlingen var henlagt til Casa Johnny, og han diskede op med lækre flæskestegssandwich til stor begejstring for de fremmødte.
Arrangementet forløb ganske roligt og udover et par regelændringer i vedtægterne, var største begivenhed, at Mikkel Christiansen blev optaget som prospect.
Antallet af medlemmer i 2011 fordelte sig i 2011 således:
Medlemmer 9
Prospects 3


Fiskemæssige højdepunkter i klubregi 2011:

For femte år i træk gik årets første tur til Møn, hvor målet var havørreder.
Efter en lang isvinter var hele 10 mand troppet op med akut fiskefeber. Isen havde dårligt sluppet sit tag, og forholdene var derfor yderst svære. Dette afspejlede sig da også på fangsterne, og da weekendens resultat skulle gøres op, havde kun 3 fisk været på land.
Boysen løb kort før tid med turens største på 0.825 kg, og lagde sig derfor i spidsen i konkurrencen om mesterskabet.

Efter en rigtig god tur med ny klubrekord og masser af hygge, var maj måneds tur igen efter sudere.
Desværre var fiskene ikke indstillet på at bakke op om det gode arrangement, og ved slutfløjt kl. 10.00 havde ingen af de 7 fremmødte fiskere haft en suder på land.

Sandartturen var i 2010 tilbage på programmet. Furesøen var destinationen, og 6 friske fiskere stævnede ud ved solnedgang.
Sandartfiskeriet på Furesøen var i 2011 langt fra tidligere års champagnefiskeri, og det lykkedes heller ikke på denne tur at fange sandarter. En stak gedder kom i løbet af turen i nettet, men det nytter jo ikke meget.

Efter en fejlslagen aborretur på Esrum sø i 2010 var dette års aborretur igen henlagt til Buresø.
7 mand var mødt op til denne traditionelle tur, hvor det sociale altid er i højsædet. Der blev fanget ganske pænt med fisk, men ingen rigtig store kom i bådene.
Schwalm løb med dagens førsteplads, og hans renomme som ferskvandskonge forblev intakt.

Sæsonens femte tur skulle have været med småbåd på Øresund, men da DMI lovede ektrem hård vind, blev turen i stedet henlagt til Simons P&T
Ingen af de 6 fremmødte medlemmer har særlig mange erfaringer med P&T fiskeri, og turen blev da også en 6-dobbelt nultur. Der blev i det hele taget fanget meget få fisk ved søen denne dag.

Efter en lang sæson uden nævneværdige resultater var det ene og alene den store prestige der er omkring geddeweekenden, som fik lokket 10 mand ud af busken til denne tur.
Vi var tilbage på Esrum sø, hvor vi tidligere har fejret store triumfer, men som resten af sæsonens ture blev også denne tur yderst pauver rent fangstmæssigt.
Johnny, som har en utrolig statistik på denne sø, vandt geddeweekenden med en gedde på 7.8 kg.
Dette kunne dog ikke true Boysen, som søndag kunne løfte mesterskabspokalen for 2 år i træk.


Medlemmer/prospects - efter eget udsagn - bedste fangst i 2011:

Medlemmer:
Henrik Schwalm - Gedde 5.0 kg
Kasper Vinding - Havørred 2 kg
Michael Boysen - Suder 3.05 kg
Jonas Hansen - Suder 4.1 kg
Thomas Wolff -
Peter Rasmussen - Gedde 100 cm
Flemming Foged - Suder 2.550 kg
Johnny Mark - Gedde 7.8 kg
Jan Fahlgren - Aborre 1.5 kg

Prospects:
Martin Lundqvist - Intet at mindes!
Mads Hansen - Mekongmalle 25 kg
Mikkel Christiansen - Gedde 10,4 kg

Besøgstallet for Rokkerne.dk lå i sæsonen 2011 i gennemsnit omkring 4000 hits pr. måned, hvilket er nogenlunde status quo i forhold til året før.
Det gennemsnitlige antal unikke hits i døgnet ved årsskiftet var 11,8, hvilket er klar ny bundrekord for Rokkerne.dk Meget under forventning for en klub som vores, men den ringe aktivitet på siden må tilskrives en stor del af "æren".
Vi har forhåbentlig ramt bunden nu, og se fremgang i de kommende år?!
Det samlede antal hits siden 09-05-02 rundede 666.720


2011 blev kort opsummeret et rigtig skidt år rent fiskemæssigt, men vi fik alligevel gennemført 6 rigtig hyggelige klubture samt et par ekspeditioner til Falster, Jylland og Sverige.

Med håb om en fantastisk fiskesæson 2012.


Klubmester 2011 - Michael Boysen
Fiskeklubben Rokkerne