Fiskeklubben Rokkerne
Sæsonen 2006

Endnu engang kan vi med smil på læben se tilbage på en yderst vellykket sæson for Rokkerne.
Igen i år var der fin tilslutning til de fleste ture, og sæsonen endte med et snit på knap 6 deltagere pr. tur, hvilket er ganske flot.
Der blev i sæsonens løb sat 2 nye klubrekorder - flot 9.050 kg gedde fanget af Jonas og en fin brasen på 2.250 kg fanget af Foged.

For første gang i Rokkernes historie blev der på generalforsamlingen vedtaget et medlemsstop. Rokkerne havde nået en størrelse, hvor der ikke længere kunne garanteres bådsæde til alle på klubturene, hvilket selvfølgelig måtte få konsekvenser.
Efter en ihærdig indsats gennem 2 år som prospect blev Peter Rasmussen fortjent forfremmet til ægte medlem af Rokkerne.
Support X-team blev udvidet med endnu et par mand nemlig:
Martin Lundqvist og Mikkel Nørgaard Christiansen.

Afgang:
Jacob Clausen

Antal medlemmer/prospects 11


Fiskemæssige højdepunkter i klubregi:

Første tur i sæsonen 2006 var traditionen tro en kysttur.
6 forventningsfulde Rokkere indfinder sig fra morgenstunden ved Isefjordens småsumpede bred - klar som sjældent før til et brag af en sæsonåbning.
For at gøre en længere beretning kort, drog de alle hjem uden point 6 timer senere - dog havde Johnny nappet 3 fine havørreder?!

Sæsonens anden tur gik til Furesøen. Syv friske mand var denne formiddag mødt op i silende heldagsregn, hvilket til fulde blev belønnet med en klubrekord til Jonas + en endnu større gedde til Foged, som dog lod sig overliste 5 min. før kick-off, og derfor ikke talte med i konkurrencen - denne "lille" detalje kunne dog ikke tørre smilet væk fra Fogeds stolte ansigt!

Efter et par års fravær åleturen igen tilbage på programmet.
Fire kække fyre stævnede denne juninat ud på Buresø, for at forsøge at overliste en ækel slange eller to. Kort fortalt skete der ikke det store, men undervejs lykkedes det dog Foged at sætte ny klubrekord for brasen med en fisk på 2.250 kg.

Traditionen tro var årets fjerde tur en aborretur på Buresø.
Denne tur havde endnu engang lokket folk i bådene, og hele 7 mand var derfor på plads til konkurrencens start. Vejrguderne var ikke just på vores side, og undervejs oplevede vi de heftigste byger i mands minde. Alle mand holdt dog ud, og ved indvejningen kunne Foged kåres som vinder med en fisk på 670 gr.

Sæsonens femte tur var en nyskabelse i Rokkeregi, nemlig en småbådstur.
Fire mand med diverse påhæng var mødt op til dyst i Isefjorden. Hyggen var i top, men det lykkedes ingen af deltagerne at overlist en ørred.

Den klassiske Esrumtur var igen i år sidste tur på programmet.
Endnu engang var turen det helt store tilløbsstykke, og hele syv medlemmer/prospects var mødt frem, for at dyste om de måske mest prestigefyldte points i konkurrencen.
Facit efter en lang og super hyggelig weekend blev, at Johnny kunne trække sig tilbage med førstepladsen for en fin gedde på 7.95 kg.


Medlemmer/prospects - efter eget udsagn - bedste fangst i 2006:

Medlemmer:
Jan - Gedde 9.75 kg.
Boysen - Spejlkarpe 8.800 kg.
Jonas - Gedde 9.3 kg.
Schwalm - Ingen fisk på land!
Vinding - Torsk 4.1 kg .
Wolff - ?
Peter Rasmussen - Havørred 1.8 kg.

Prospects:
Mads Hansen - Karpe 10.9 kg.
Flemming Foged - Gedde 9.90 kg.
Johnny Mark - Gedde 7.95 kg.


Besøgstallet for Rokkerne.dk lå i sæsonen 2006 nogenlunde stabilt omkring de 7000 hits pr. måned.
Det gennemsnitlige antal unikke hits i døgnet ved årsskiftet godt 32, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år. Det samlede antal hits siden 09-05-02 rundede 382.000.


Der er grund til optimisme - endnu en stor sæson ligger forude i 2007

Klubmester 2006 - Jonas Hansen
Fiskeklubben Rokkerne